Ukupno 700 domaćinstava će dobiti kantu za odlaganje selektivnog otpada

posted in: Arhiva | 0
U okviru projekta "Moja eko kanta", u utorak je, 26. aprila, uspješno isporučeno 700 žutih kanti zapremine 120 L kao rezultat saradnje JKP "Rad" Ključ, Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona i općine Ključ.  Vrijednost ovog projekta procijenjuje se na 32 000 KM, gdje će MGPUZO osigurati 25 000 KM, a preostalih 7 000 KM JKP "Rad". Polovinom mjeseca maja kreće se sa dijeljenjem kanti za selektivni otpad u dijelovima urbanog i ruralnog područja općine Ključ. 

Na kantama će biti naljepnice koje objašnjavaju pravilno korištenje i vrsta otpada koja se smije odlagati. U pitanju su sekundarne sirovine koje se mogu reciklirati. Kante će biti numerisane i tačno određenog dana biti pražnjene. Svi građani koji žele mogu se prijaviti za uručenje kante koja se dodjeljuje na revers. Ko ne bude poštivao pravila odlaganja, od istog će kanta biti oduzeta. 
Općinski načelnik Nedžad Zukanović istaknuo je da je projekat je od posebnog značaja za cijelu općinu Ključ, te se ovom prilikom mole građani da učestvuju u realizaciji, kako bi se ekološka svijest podigla na određenu razinu, a samim tim dobili čistu i zdravu okolinu.
Budući da JKP "Rad" vrši i preuzimanje starih automobilskih guma, građani se mogu obratiti i tako biti dio ekološkog procesa za uređenu sredinu.