Program utroška sredstava subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta

posted in: Arhiva | 0

U Federaciji Bosne i Hercegovine, kantonima i u pojedinim općinama donesene su srednjoročne strategije razvoja, što je slučaj i sa općinom Ključ. Ove godine Općina je za subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta predvidjela budžetska sredstva u iznosu od 50.000,00 KM.

Ciljevi ovog Programa su razvoj i afirmacija poduzetništva i obrta, interesno umrežavanje, te organizovano zastupanje interesa poduzetnika i obrtnika, poticanje mladih osoba na samozapošljavanje, veće i lakše uključivanje mladih u poduzetništvo, veće i lakše uključivanje žena u poduzetništvo i stvaranje novih radnih mjesta.

Zainteresovani za dodjelu subvencija za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta utvrđenih Budžetom općine Ključ za 2016. godinu i ovim Programom dostavljaju zahtjeve na propisanoj prijavi, koju možete preuzeti OVDJE. Sadržaj prijave i kriterije raspodjele sačinit će Komisija za utvrđivanje prava na ostvarivanje sredstava subvencije imenovana od strane Općinskog načelnika.

Pravo prijave i ostali uslovi za prijavu mogu se pogledati u Programu koji se nalazi OVDJE.