Na 39. sjednici OV, usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ključ za prva tri mjeseca

posted in: Arhiva | 0

Općinsko vijeće općine Ključ danas je održalo svoju 39. sjednicu. Na samom početku sjednice Općinski načelnik Nedžad Zukanović u skladu sa svojim ovlastima povukao je sa dnevnog reda 5 tačaka: Odluku o plaćama i naknadama Općinskog načelnika, Općinskog pravobranioca, savjetnika Općinskog načelnika, državnih službenika, namještenika i zaposlenika u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Ključ, Odluke o usvajanju Urbanističkih projekata „Poslovni blok I“ i „Stambeno-poslovni blok II“, te Izvještaj o radu i Plan rada Crvenog križa Ključ.

Nakon toga vijećnici su razmatrali 16 tačaka dnevnog reda među kojima i Izvještaj o izvršenju Budžeta za prva tri mjeseca. Budžet naše općine je u periodu 01.01.-31.03.2016. godine ostvario prihod u iznosu od 923.322,20 KM dok su ukalkulisani rashodi i izdaci u istom periodu 877.091,70 KM ili 15,68 % u odnosu na Plan budžeta. Prihodi od poreza su ostvareni u iznosu od 23,79% u odnosu na Plan i manji su 1,51% u odnosu na prošlu godinu. Kod poreznih prihoda iskazano je neostvarenje planiranih prihoda od indirektnih poreza. Što se tiče neporeznih prihoda oni su ostvareni u iznosu od 22,36% u odnosu na Plan i manji su za 2,12 % u odnosu na prošlu godinu.

Tokom sjednice razmatrani su i usvojeni Izvještaji o radu Sportskog saveza Ključ, Centra za socijalni rad i JKP „Rad“ Ključ.  Načelnik Zukanović je istaknuo da je stanje u našim javnim ustanovama i preduzećima daleko bolje nego u drugima u ovom kantonu.

Naš međusobni odnos i saradnja sa svima njima je na izuzetno visokom nivou i na tome treba raditi u narednom periodu – dodao je Zukanović.

S obzirom da nam se bliže lokalni izbori Adem Crnalić, predsjedavajući Vijeća je kazao za Radio Ključ da je ovo Vijeće jedno od rijetkih koje je održalo ovoliko broj sjednica na kojima je veći broj tačaka usvojen jednoglasno te da će se on iz svoje uloge truditi da se u narednom periodu izbori ne prenesu za govornicu Vijeća.

Izvor: media-kljuc.ba