Eko štafeta stigla u Ključ

posted in: Arhiva | 0

Danas je održana 16. po redu manifestacija zvana Aqua Sana u okviru obilježavanja "Dani rijeke Sane". Simbolika je u tome što je štafeta napunjena bistrom i čistom vodom sa izvora rijeke Sane.

Prema rasporedu koji je postao tradicija, startalo se od Baraća – općina Mrkonjić Grad, gdje su učesnici pohoda krenuli pješice do vrela, stigli do odmorišta i doručkovali, da bi se potom štafeta napunila vodom na izvorištu.

Došli su i do Ribnika, gdje su domaćini pripremili zakusku tokom primopredaje štafete, a dočekana je u Ključu u 13 sati na Gradskoj plaži Alina luka. Osim prirodnih ljepota ovog područja, nije nedostajalo ni dobrog raspoloženja.

Nakon što je uručena eko štafeta općini Ključ, putovala je do Sanskog Mosta, gdje se i održavala centralna svečanost povodom ove manifestacije. Pripremljen je kulturno-zabavni program, a učesnici su bili učenici osnovnih i srednjih škola. Uručene su i zahvalnice predstavnicima svih općina koje učestvuju u njegovanju i zaštiti rijeke Sane.

Sljedećeg dana eko štafeta putuje prema Oštroj Luci i Prijedoru, dok svečani čin izlijevanja vode sa izvora završava svoje putovanje na ušću u Unu u Bosanskom Novom/Novom Gradu.

Deklaracija "Dani na Sani" bila je inicijativa zaljubljenika i štićenika prirode i voda, a pod pokroviteljstvom OSCE-a potpisana je 2001. godine od strane načelnika već pomenutih općina.

Tom deklaracijom, svi su se obavezali da prostor sliva rijeke Sane postane Svjetska baština voda, da se bogatstvo rijeke Sane, njenih pritoka i cijelog regiona koriste samo za obezbjeđenje pitke vode i zdrave hrane, lov i ribolov, za kupanje i liječenje, sportske i rekreativne aktivnosti, za naučni, obrazovni, estetski i etički turizam i da se ne dozvoli da se Sana koristi kao kolektor opasnih industrijskih i komunalnih otpadnih voda, te da se sliv Sane proglasi dobrom od opštenarodnog interesa.