Općina Ključ nastavlja sa poticajem za poduzetništvo i obrt

posted in: Arhiva | 0

Deset odabranih korisnika koji su se sa svojim projektima prijavili na Program utroška sredstava za subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta danas je potpisalo Ugovore o pravima i obavezama po utrošku sredstava sa Općinskim načelnikom Nedžadom Zukanovićem.

Programom utroška sredstava za subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta u budžetu općine Ključ za 2016 godinu planirana su sredstava u iznosu od 50.000 KM za 6 različitih projekata. Današnjim potpisivanjem ugovora dodijeljena su sredstva za poticaj novoosnovanim subjektima malog poduzetništva, subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta, poticaj poduzetništvu mladih i poticaj poduzetništvu žena u ukupnom iznosu od 20.300 KM. Na program se prijavilo ukupno 10 lica od toga 5 mladih, 4 žene, jedan novoosnovani obrt i jedno udruženje.Tokom svečanog potpisivanja ugovora istaknuto je da je Općina Ključ jedina u FBiH koja na lokalnom nivou izdvaja poticaj za poduzetnike te da će se u tom smjeru raditi i u narednom periodu. Općinski načelnik Nedžad Zukanović je istakao da je cilj realizacije ovakvih programa prije svega razvoj i afirmacija poduzetništva u našoj općini, a samim tim i stvaranje novih radnih mjesta.Sredstva odabranim korisnicima će u toku današnjeg dana biti uplaćena na njihove račune –kazao je Zukanović. 

Izvor: www.media-kljuc.ba