Javni poziv – maline, borovnice ili kupine

posted in: Arhiva | 0

 

Općina Ključ raspisuje

J A V N I    P O Z I V

za odabir korisnika/ca za podizanje 0,1 ha (1 dunum) do 0,3 ha (3 dunuma) zasada malina, ili borovnica, ili kupina po korisniku na području općine Ključ za jesenju sadnju 2016.godine

Poziv je otvoren od 07.06. do 17.06.2016.godine

 

Formular prijave i izjave se može preuzeti u zgradi Općine Ključ – šalter sala, ili na internet stranici općine Ključ.

Budžetom općine Ključ za 2016.godinu, ekonomski kod 614 500, predviđen je poticaj za projekte u poljoprivredi – jagodičasto voće.

Općina Ključ će pomoći zainteresovane korisnike/ce u zasnivanju zasada malina (1000 sadnica/1dunum), ili borovnica (200 sadnica/1dunum), ili kupina (200 sadnica/1dunum).

Pravo učešća imaju sva fizička lica koja ispunjavaju opće i dodatne kriterije i koji obezbijede finansijsko učešće u troškovima zasnivanja zasada malina, ili borovnica, ili kupina koji se odnose na: stubove za naslone i žicu za špalire, sistem za navodnjavanje kap po kap, analizu tla, mineralna đubriva i sredstva za zaštitu za prvu godinu.

Svi oni koji su do sada dobijali sadnice maline, borovnice i kupine po bilo kom osnovu nemaju pravo učešća na ovom Javnom pozivu.

Kompletan Javni poziv možete preuzeti OVDJE

Formular prijave i izjavu možete preuzeti OVDJE