AKTIVNI i DANAS! u Ključu sa Vijećem Mladih općine Ključ

posted in: Arhiva | 0

Institucionalni dijalog je i dalje bitan, a to su pokazale predstavnice Vijeća mladih općine Ključ koje su se danas po prvi put sastale sa starim/novim načelnikom općine gospodinom Nedžadom Zukanovićem, a u cilju daljeg rada na jačanju institucionalne suradnje mladih i vlasti. Mnogo tema je otvoreno, a konkretno se razgovaralo o Komisijama u kojima bi i Vijeće mladih općine Ključ imalo svoje predstavnike, tačnije u Komisiji za odabir stipendija i Komisiji za mlade pri općinskom vijeću, o finansiranju rada Vijeća mladih i omladinskih udruženja na području općine te o izradi Strategije za mlade koja ističe u 2017. godini.

Predstavnice Vijeća mladih općine Ključ su izložile nekoliko prijedloga u cilju bolje suradnje Općine i Vijeća mladih, izložile su i ono što nije funkcionisalo u prethodnom periodu, a u cilju poboljšanja položaja mladih u Ključu. Obje strane su svjesne da je mladih sve manje i da samo zajedničkim radom i nadopunjavanjem mogu zadovoljiti potrebe mladih u ovoj općini.

Rezultat ovom stavu je i zaključak da će se VMK u narednom periodu Općini obratiti sa zahtjevima i prijedlozima o kojim će se opet razgovarati na narednom sastanku, a neki od njih proslijeđeni općinskom Vijeću.

Obzirom da Vijeće mladih općine Ključ zajedno sa članicama još od 2013. godine radi na kampanjama javnog zagovaranja koje su za cilj imale otvaranje Omladinskog centra i danas se razgovaralo na ovu temu gdje se je potvrdilo da je Općina kao prioritet kod određenih donatora stavila upravo adaptaciju prostora za Omladinski centar.

Suradnja mladih i vlasti, donosioca odluka i institucija je put kojim se rješavaju pitanja/potrebe mladih. Vijeću mladih općine Ključ želimo uspješno jačanje ove suradnje sa novoizabranim donosiocima odluka. Bravo za mlade i aktivne!

#mladismo #dijalogmladihivlasti #vmkljuc