Dijaspora za razvoj – Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju

posted in: Arhiva, Dijaspora | 0

images_Svicarska_1Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac, ambasadorica Švicarske Konfederacije u BiH Andrea Rauber Saxer, v.d. šefice Misije Međunarodne organizacije za migracije u BiH Radmila Urošević i rezidentna predstavnica Razvojnog programa UN-a u BiH Sezin Sinanoglu potpisat će Memorandum o razumijevanju za provedbu projekta Dijaspora za razvoj.

Projekat „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: Dijaspora za razvoj (D4D)“ ima za cilj doprinijeti poboljšanju socio-ekonomskih prilika za sve građane Bosne i Hercegovine kroz snažniju saradnju s dijasporom. Projekat će biti proveden do 2020. godine, a njegova vrijednost je oko 10,5 miliona KM, od čega je finansijski doprinos Vlade Švicarske oko 9.320.000 KM. U okviru ovog projekta bit će pružena podrška Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH u izradi Strategije saradnje s iseljeništvom, a koja je predviđena nedavno usvojenom Politikom o saradnji sa iseljeništvom. Na ovaj način osigurana je i podrška na jačanju kapaciteta institucija u BiH na različitim nivoima vlasti za saradnju sa iseljeništvom, podrška za uspostavu predstavničkih tijela dijaspore u Njemačkoj i Austriji, kao i mapiranje potencijala iseljeništva u 10 zemalja prijema (Austrija, Švicarska, Njemačka, Sjedinjene Američke Države, Australija, Slovenija, Danska, Švedska, Italija i Holandija).

images_bosna_djevojka

Na lokalnom nivou projekat će osnažiti kapacitete općina u smislu pružanja kvalitetnijih usluga, umrežavanja i bolje saradnje sa dijasporom, uključivanja dijaspore u lokalne razvojne planove, prenosu znanja u lokalne zajednice i investiranja dijaspore.

Općina Ključ je jedna od općina koja učestvuje u ovom projektu te će u narednom periodu početi sa implementacijom projekta u skladu sa UNDP-ovim pravilima i procedurama o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni putem web stranice i FB stranice Općine Ključ te linka za dijasporu na web stranici Općine.