Općinski načelnik Nedžad Zukanović danas je sa UNDP-om potpisao Protokol o saradnji na ILDP III projektu

posted in: Arhiva | 0

IMG_3438

Danas je u Općini Ključ upriličeno potpisivanje Protokola o saradnji na ILDP III projektu. Ovo je projekat Integriranog lokalnog razvoja koji Općina Ključ nastavlja sa UNDP-om. Ranije faze u kojima je Općina Ključ učestvovala su bile namjenjene izgradnji kapaciteta Općine Ključ za izradu Strategije razvoja općine Ključ i implementaciju infrastrukturnih projekata, te praćenje implementacije Strategije, uspostavljanje JURA tima, izrada PPVI pravilnika i kalendara za praćenje i izvještavanje. Kroz ILDP III projekt Općina Ključ nastavlja sa aktivnostima u periodu trajanja implementacije projekta 2017-2021. u kojem je predviđen rad i na reviziji Strategije razvoja općine Ključ.  Ova treća faza ima za cilj afirmaciju i konsolidaciju stečenih znanja i sistema za upravljanje razvojem od lokalnog, preko kantonalnog do entitetskog nivoa.

Projekat predviđa sljedeće oblasti na kojima će se po Protokolu i raditi:

  • Upravljanje razvojem;
  • Uključivanje relevantnih razvojnih aktera i građana u proces planiranja i izvještavanja (uključivanje vijećnika u procese strateškog planiranja i praćenja ostvarenja implementacije razvojne strategije putem relevantnih komisija ili drugih relevantnih tijela) te aktivnostima obuke koje će provoditi ILDP
  • Provedba konkretnih projekata u jedinicama lokalne samouprave
  • Evropske integracije i razmjena najboljih praksi upravljanja razvojem
  • Tehnička i stručna podrška
  • Finansijska podrška putem poticajnih sredstava ILDP-a
  • Finansijska podrška putem entitetskih finansijskih mehanizama za lokalni razvoj

IMG_3440

IMG_3444

IMG_3448