Grantovi od 15.000 do 50.000 KM za investitore iz dijaspore

posted in: Arhiva, Dijaspora | 0

Dijaspora Foto

Ukoliko ste dio bh. dijaspore i imate ideju/projekat svoj biznis u BiH, u mogućnosti ste aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu do 50.000,00 KM koje dodjeljuje USAID, u okviru projekta

“Podrška investiranju dijaspore u BiH”.

Ukupna vrijednost BDM fonda je 1 milion USD. Iznos bespovratnih sredstava se obično kreće po korisniku od 15.000 do 50.000 KM.

Ko se smatra dijasporom?

Član dijaspore definiše se kao iseljenik/ci i njihovi potomci koji žive izvan zemlje rođenja ili porijekla, bilo na privremenoj ili trajnoj osnovi, ali i dalje imaju značajne veze sa zemljama porijekla. Status člana dijaspore mora biti dokazan važećim dokumentom koji ukazuje na prebivalište izvan BiH sa ukupnim trajanjem od najmanje tri godine.
Osoba se također može smatrati članom dijaspore ako se vratila u Bosnu i Hercegovinu i ima trajno prebivalište u BiH unutar tri godine prije datuma 30.09.2017. Ova osoba dužna je dokazati važećim dokumentima da je imala kontinuirani boravak u inostranstvu u trajanju od tri godine.

Ko se može prijaviti za grant?

Registrovana mikro, mala i srednja preduzeća (MSP) osnovana u Bosni i Hercegovini u vlasništvu člana dijaspore osnovana najviše tri godine (0 – 3 godina starosti) prije datuma objave Poziva.
Registrovana mikro, mala i srednja preduzeća (MSP) osnovana u Bosni i Hercegovini koje imaju aktivnu vezu s dijasporom koju mogu i dokazati (suvlašništvo ili partnerstvo). Aktivna veza s dijasporom podrazumijeva:
najmanje 25% vlasničkog udjela člana dijaspore u mikro, malom ili srednjem preduzeću, bilo direktno kao pojedinac ili preko preduzeća u većinskom vlasništvu člana dijaspore. Vlasnički udio člana dijaspore mora biti dokaziv kroz važeći ugovor, akt osnivanja i/ili ispis iz registra o osnivanju preduzeća; i/ili dokazivo partnerstvo s članom dijaspore. Partnerstvo se mora potkrijepiti dokazom vlasničkog odnosa, trgovinskim i/ili ugovornim odnosom, zajedničkim poduhvatom ili drugim pravnim odnosom kao prihvatljivim oblicima nefinansijskih doprinosa poslovnom prijedlogu.
Pojedinci iz dijaspore koji imaju namjeru osnovati preduzeće u periodu od 90 dana od dana objave Poziva, pod uslovom da registraciju okončaju prije završnog kruga odabira.

 

Foto dijaspora info

Uslovi za prijavu na poziv za dodjelu granta

Ulaganje u projekt vlastitim doprinosom, i to najmanje u odnosu od 1: 1. Doprinos USAID-a ne može premašiti 50% cjelokupnog finansiranja neophodnog za implementaciju poslovnog prijedloga predloženog u zahtjevu za dodjelu sredstava. Udio doprinosa podnositelja zahtjeva za finansiranje može biti najmanje 50% u gotovini, a preostalih 50% može se osigurati kao nefinansijski doprinos podnositelja zahtjeva.
To na primjer znači da ukoliko aplicirate za iznos od 50.000 KM, morat ćete uložiti istu toliku vrijednost, s tim da 25.000 KM mora biti finansijsko učešće,  a preostalih 25.000 u nefinansijskom doprinosu.
Nefinansijskim doprinosom smatra se sve ono što doprinosi programskom, sveobuhvatnom ostvarenju planirane investicije ili poslovnog prijedloga. Nefinansijski doprinos uključuje npr. već započetu investiciju traženog poslovnog prijedloga za sufinansiranje, potkrijepljenu dosadašnjim ulaganjem ili procjenom vještaka (ukoliko se radi o prostoru ili objektu), kupljenim mašinama (dok se ovim grantom traži dopuna istih, poput npr.alata), ulaganje u obuku osoblja u svrhe provođenja projektnog prijedloga, know-how, obnavljanje ili uvođenje standardizacije ili certificiranja, i slično.
Apliciranje s projektom u trajanju od maksimalno 12 mjeseci (jednu godinu), ili kraći period, koji se predstavlja kroz planirane aktivnosti i rezultate navedene u zahtjevu za dodjelu bespovratnih sredstava.

Proces podnošenja prijava

Prijave mogu biti podnešene na engleskom ili na jezicima BiH. Popunjen obrazac treba dostaviti u elektronskoj i printanoj formi. Obrasce možete pronaći na ovom linku: https://diasporainvest.ba/the-bosnian-diaspora-marketplace-small-grant-fund-bdmsgf/?lang=bs

 

Imate pitanja?

Sva pojašnjenja i uputstva će biti iskomunicirana putem e-mail adrese grants@diasporainvest.ba ili objavljena na stranici projekta (www.diasporainvest.ba).
Izjave i/ili interpretacije od strane bilo koga drugog se smatraju nevažećim.