JAVNA RASPRAVA o Planu upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rehabilitacije mosta preko rijeke Sane

posted in: Arhiva | 0

 

Obavijest

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike općine Ključ i naselja koja gravitiraju području namjeravane rehabilitacije mosta preko rijeke Sane, da uzmu učešće u

 

JAVNOJ RASPRAVI

o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rehabilitacije mosta preko rijeke Sane

 

 

koja će se održati u Ključu, u prostorijama općine Ključ 13.03.2018. godine u 14.00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenta. Dokument je izrađen za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora. Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku: http://jpcfbih.ba/bs/aktivnosti/modernizacija-magistralnih-cesta/38 i na web stranici općine Ključ.

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 13.03.2018. putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba.

 

 

Dnevni red:

  1. Prezentacija Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rehabilitacije mosta preko rijeke Sane
  2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja

Dokument možete pogledati ispod u pdf. formatu

 ESMP_10_Plan upravljanja okolisem i drustvenim aspektima za projekat rehabilitacije mosta preko rijeke Sane (1)