U Sarajevu održana konferencija “Značaj dijaspore za BiH”

posted in: Dijaspora | 0

 

D4D2
U Sarajevu je 14..6.2018. završena konferencija “Značaj dijaspore za BiH” koju je otvorila Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH. Obraćanje Ministrice možete pogledati ovdje: https://bit.ly/2t7Mz5H

Učesnici konferencije su aktivno ukazali na značaj uloge dijaspore u društveno-političkom životu u Bosni i Hercegovini kroz učešće u kreiranju javnih politika, investiranju, prenosu znanja, i naglasili značaj saradnje sa jedinicama lokalne samouprave. Također, naglasili su da postoji povoljna poslovna klima za investiranje u Bosni i Hercegovini, što je potvrđeno i uspješnim primjerima predstavnika kompanija koji su započeli poslovanje u BiH, ali da trenutno nije dovoljno prezentovana.

Posjetite Interaktivni portal za dijasporu iz BiH: http://dijaspora.mhrr.gov.ba

D4D1