SANACIJA REGIONALNIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KLJUČ

posted in: Arhiva | 0

U okviru redovnog održavanja regionalnih cesta, na području općine Ključ je otpočela sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza  nastalih najviše usljed loših vremenskih prilika.

Cilj je ući u zimu sa saniranim oštećenjima na gradskim i prigradskim saobraćajnicama, kako bi se bezbjednost svih učesnika u saobraćaju podigla na znatno viši nivo.

Trenutno se na području općine  Ključu  izvode radovi na putnim pravcima:

R-410a, Pudin Han – Kamičak ( selo Bajrami i Čarkići)

R-410,   Lanište – D.Sanica-Vrhpolje

R-407a, Velagići – Sanica

Investitor; JU „Direkcija regionalnih cesta USK-a“ Bihać

Izvođač radova; A.D. “Prijedorputevi” iz Prijedora 

Vrijednost radova; 74.930,50 KM

Redovno održavanje saobraćajnica podrazumijeva sanaciju oštećenja na kolovozu saobraćajnica, obnavljanje kolovoznog zastora, popravljanje oštećenih ivičnjaka, te obnovu i postavljanje nove horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije.

U okviru vanrednog održavanja regionalnih cesta na području općine Ključ u toku je izvođenje radova na sanaciji klizišta i obnavljanju kolovoznog zastora na putnom pravcu   R- 407a, Velagići – Sanica.

-Sanacija klizišta na putnom pravcu  Velagići – Sanica , vrši se na lokaciji u mjestu tzv. Rijeka  postavljanjem betonskih gabiona na stacionaži 2+300 do 2+350 dužine L-50 m.

Pored navedenog u naselju Kotarevac, u pravcu tzv. Rijeka vrši se obnavljanje kolovoznog zastora na stacionaži 7+900 do 8+700, dužine 800 m.

Investitor; JU „Direkcija regionalnih cesta USK-a“ Bihać

Izvođač radova; „Divel“ d.o.o. Sanski Most 

Vrijednost radova; 219.325,94 KM