OGLAS O LICITACIJI za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Ključ

posted in: Arhiva | 0

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 66/13 i 100/13) i člana 7. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretnina u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 17/14) i člana 1. stav (3) Odluke o uslovima i načinu prodaje nekretnina u vlasništvu općine Ključ broj 02-02-1129/20 od 19.05.2020. godine, Općinski načelnik općine Ključ objavljuje: OGLAS O LICITACIJI koji možete preuzeti na linku ispod:

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2020/06/Oglas-o-javnoj-licitaciji.pdf