Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi o nacrtu Budžeta za 2021. godinu

posted in: Arhiva | 0

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća općine Ključ broj: 02-02-367/21 Općinski načelnik upućuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU BUDŽETA

OPĆINE KLJUČ ZA 2021.GODINU

Obavještavaju se građani Općine Ključ da je Općinsko vijeće općine Ključ na svojoj I redovnoj sjednici održanoj dana 22.02.2021 godine usvojilo Nacrt budžeta općine Ključ za 2021 godinu  i donijelo zaključak da se sprovede  javna rasprava.

Javna rasprava o Nacrtu budžeta općine Ključ za 2021 godinu održat će se u sali Općinskog vijeća općine Ključ dana 08.03.2021 u 1100 sati

Svim zainteresovanim Nacrt budžeta općine Ključ za 2021 godinu  će biti dostupan kod sekretara mjesnih zajednica, u Službi za finansije i trezor, te na službenoj stranici općine Ključ www.opcina-kljuc.ba.

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt budžeta mogu se dostaviti Službi za finansije i trezor do 08.03.2021. godine, a poslužit će predlagaču za utvrđivanje Prijedloga budžeta za 2021. godinu

                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                             Nedžad Zukanović, prof.

Nacrt Budžeta možete pogledati u dokumentu ispod:

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/03/Nacrt-Budžeta-2021.pdf