Obavijest od strane komunalno-vodnog inspektora

posted in: Arhiva | 0

Postupajući po prijavi velikog broja građana na okolnosti odlaganja stajskog đubriva, ispuštanju i izlijevanju osoke iz gospodarskih objekata na području naše općine i okolnostima korištenja fitofarmaceutskih sredstava prilikom zaštite poljoprivrednih kultura  i izvršenim inspekcijskim nadzorima, ovim putem obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače, poljoprivredna gazdinstva, udruženja poljoprivrednika općine Ključ da u skladu sa svojim mogućnostima, u skladu sa  Zakonom o vodama, Zakonom o ekologiji,   Odlukom o komunalnom i sanitarnom redu općine Ključ, Odlukom o odvodnji  otpadnih i drugih voda općine Ključ, Pravilnikom o uzgoju pčela, Pravilnikom o korištenju i upotrebi fitofarmaceutskih sredstava, na svojim gazdinstvima urede , izgrade objekte; osočne jame i đubranike, a da u pogledu korištenja fitofarmaceutskih sredstava ponašaju u skladu sa Pravilnikom o obavezama korisnika fitofarmaceutskih sredstava (” Službeni glasnik BiH”, broj: 101/12), a posebno u skladu sa Članom 7. Pravilnika (zaštita pčela):

  • U vrijeme cvjetanja poljoprivrednih kultura, korisnik je obavezan najmanje 48 sati prije tretiranja kontaktnim fitofarmaceutskim sredstvima opasnim za pčele obavijestiti pčelare. Obavijest mora sadržavati datum i tačno vrijeme tretiranja, trgovinski naziv FFS , naziv korisnika FFS, te podatke o mjestu tretiranja. Ako korisniku pčelar nije poznat, obavezan je obavijestiti udruženje pčelara.
  • Korovi i trave u fazi cvjetanja u višegodišnjim zasadima, u trenutku tretiranja FFS koja su opasna za pčele, moraju biti pokošeni ili na drugačiji način treba spriječiti da FFS dođu s njima u dodir.
  • U vrijeme cvjetanja gajenih biljaka zabranjena je primjena sistemičnih FFS opasnih za pčele.
  • Primjena kontaktnih FFS opasnih za pčele u vrijeme cvjetanja gajenih biljaka dopuštena je samo u noćnim satima i to počevši od dva sata nakon zalaska do dva sata prije izlaska sunca.

    U toku 2021. godine nadležna  Inspekcija će izvršiti inspekcijske nadzore nad svim gazdinstvima i prema onim vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava i korisnicima FFS koji  se ne budu pridržavali Zakona i Odluka, poduzeti Zakonom propisane kaznene mjere.