05. 07. 2021.

Odluke o poništenju postupaka Javnih nabavki

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/07/Odluka-o-ponistenju-postupka.pdf

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/07/Odluka-o-ponistenju-postupka-sanacija-stambenog-objekta-1.pdf

[carousel-horizontal-posts-content-slider]