Održan sastanak Općinskog načelnika sa predstavnicima NVO sektora i predstavničke vlasti

posted in: Arhiva | 0

U skladu sa dogovorom sa posljednje održane sjednice Općinskog vijeća Općine Ključ, Općinski načelnik Nedžad Zukanović, sa saradnicima, održao je sastanak sa predstavnicima NVO sektora i predstavničke vlasti na temu pomoći u radu NVO sa područja naše općine.

Bužet Općine Ključ je nedovoljan da udovolji zahtjevima i potrebama udruženja sa područja općine, ali se taj nedostatak može popraviti apliciranjem na eksterne izvore finansiranja, gdje i sama općina može pomoći u pripremi projektne dokumentacije.

Dogovoreno je da već sad NVO pripreme svoje jasno definisane prijedloge kako bi se mogli razmatrati prilikom izrade Nacrta Budžeta za 2024. godinu.

Na kraju razgovora, prisutni su se zahvalili Općinskom načelniku na dosadašnjem angažmanu i pomoći u radu udruženja.