O D L U K A o dodjeli novčane pomoći za troškove školovanja studenata za akademsku 2017/2018.godinu

posted in: Arhiva | 0

  BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OPĆINA KLJUČ JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KLJUČ     Broj: 35-70/18                                                                          Datum: 13.04.2018.godina   Na osnovu člana 39. Pravila JU „Centar za socijalni rad „ Ključ, člana 43. Odluke … Continued