Turizam Općine Ključ

posted in: Turizam | 0

Turizam

 

OpćinaKljuč predstavlja turistički biser sa jedinstvenim prirodnim ljepotama i neokrnjenom prirodom. Sa turističkog aspekta raspolaže značajnim resursima i predispozicijama za razvoj raznih vidova turizma kao što su: lovni, ribolovni, avanturistički, adrenalinski i kulturnohistorijski turizam.

 

Lovni turizam

Općina raspolaže sa veoma čistom prirodom i raznolikom florom i faunom. Šume su veoma bogate kako sitnom tako i krupnom divljači i s tog aspekta smo veoma interesantna turistička destinacija za razvoj lovnog turizma. Turistička ponuda obuhvata pojedinačne i grupne aražmane za odstrel sitne i krupne divljači (zec, lisica, vuk, medvjed, vepar, tetrijeb, srndać)

 

Ribolovni turizam

Općina je veoma bogata riječnim vodotocima kao što su Sana, Sanica, Banjica, Korčanica i Trebunj koje su poznate po čistoći vodotoka i bogatstvu salmoidnih vrsta riba (mladica, pastrmka, lipljen).Na Sanici se svake godine održava internacionalni Fly fishing kup. Banjica je poznata ne samo po svojoj ljepoti nego i po mrijestu škobalja, a ovaj fenomen karakterističan je za kraj aprila i početak maja svake godine.

 

 

Planinarski turizam

Na području općine obilježeno je i markirano oko 30 km planinarskih staza . Posebno se ističu staze: Ključ-Koritski vrh dužine 12,5 km, Stari grad-Breščica-Vukovska pećina dužine 4 km, staza Lanište dužine 4,7 km .

 

Gradska plaža Alina luka

Gradska plaža Alina Luka je uređen prostor koji obiluje mnogobrojnim sadržajima počev od pitke vode, sanitarnog čvora, roštiljnica, šadrvana, ponude pića, parking prostora, bine za kulturne sadržaje. Na gradskoj plaži održava se manifestacija “ Ljeto na Sani u Ključu “ u periodu od polovine jula do polovine augusta. U sklopu ove manifestacije, pored kulturno zabavnih sadržaja najznačajnija je Ključka regata tradicionalna turističko – sportska manifestacija koja se održava treći vikend u julu mjesecu na rijeciSani koja ima karakter međunarodne manifestacije. Na regati se tih dana okupi od 600 do 1000 učesnika, gostiju i građana.

Sanica, turističko selo i turističke manifestacije

Mjesna zajednica Sanica  prepoznatljiva je kao prvo turističko selo bivše Jugoslavije.  Stanovništvo ima smještajne kapacitete, domaću radinost, proizvodnju zdrave hrane, proizvodnju i uzgoj potočne pastrmke, te tradicionalne manifestacije koje bi upotpunile turističku ponudu.

Grmečka korida se tradiocinalno održava u Gornjem Budelju -Sanica trećeg vikenda u mjesecu julu od strane organizatora “Udruženja ljubitelja i uzgajivača bosanskog bika”- Sanica.

Kulturno-historijski turizam

Od kulturno-historijskih spomenika treba pomenuti Stari grad Ključ, kao kraljevski grad i mjesto pada srednjovjekovne Bosne pod tursku vlast. Ovaj objekat ima ostataka još iz perioda Rimljana. Urađeni su određeni konzervacijski radovi i  restauracija velike i male kule. Također izgrađena su dva platoa ispred Starog grada gdje su postavljeni stolovi i stolice za odmor, osposobljena je pješačka staza od Tabora do Podgrada te je asfaltiran pristupni put i osposobljena ulična rasvjeta do Starog grada.   Ovaj kulturno-historijski spomenik je najočuvaniji objekat na području Unsko-sanskog kantona.

Drugi značajni srednjovjekovni grad je Kamičak, na lijevoj obali rijeke Sane.

U centru grada nalazi se i Lapidarijum sa miljokazima, stećcima i nišanima kao i Muzejska zbirka sa eksponatima koji potiču od antičkog perioda do danas. Ovdje se nalaze značajni nalazi oruđa i oružja, nakita, fragmenata posuđa kao i fragmenata građevina.

Na teritoriji općine Ključ otkriveno je postojanje nekoliko  pećina koje u velikoj mjeri nisu ni istražene. Stoga je u svrhu turističke ponude neophodno istražiti pećine koje su imale i određeni historijski značaj, osmisliti sadržaje i kao takve uvrstiti u cjelokupnu turističku ponudu.

Smještajni kapaciteti

Općina Ključ trenutno raspolaže sa određenim brojem smještajnih kapaciteta što je nedovoljno s obzirom na raznovrsnu turističku ponudu .