Turizam Općine Ključ

posted in: Turizam | 0

Turizam   OpćinaKljuč predstavlja turistički biser sa jedinstvenim prirodnim ljepotama i neokrnjenom prirodom. Sa turističkog aspekta raspolaže značajnim resursima i predispozicijama za razvoj raznih vidova turizma kao što su: lovni, ribolovni, avanturistički, adrenalinski i kulturno–historijski turizam.   Lovni turizam Općina … Continued