VIII sjednica Općinskog vijeća

posted in: Arhiva | 0

Jučer je održana VIII redovna sjednica Općinskog vijeća Ključ na kojoj je pored ostalog usvojena Odluka o kratkoročnom zaduženju općine Ključ. Kreditna sredstva će, kako je kazano,  služiti za premošćavanje kratkoročnih vremenskih neusklađenosti između priliva i odliva sredstava u budžetu općine Ključ, odnosno namijenjena su održavanju tekuće likvidnosti. 

 

Jednoglasnim  zahtjevom vijećnika  na doradu vraćena Odluka o javnim parkiralištima na području općine Ključ. Općinski vijećnici  su smatrali da Odluka nosi dosta nedorečenosti te da se cijene navedene u odluci trebaju prilagoditi realnim ekonomskim uslovima na području općine. Na ovoj sjednici je također usvojeno rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja i mandatno-imunitetske komisije koja ubuduće broji pet umjesto dosadašnja tri člana. Ovdje je riječ o usklađivanju sa novim Poslovnikom o radu Općinskog vijeća koji je usvojen na jednoj od prethodnih sjednica. Vijeće je također donijelo Rješenja o razrješenju stalnih i imenovanju privremenih skupština i upravnih odbora javnih preduzeća i ustanova kojima nisu usvojeni izvještaji o radu za proteklu godinu.