II sastanak Partnerske grupe

posted in: Arhiva | 0

U ponedjeljak 10.06.2013.godine održan je drugi sastanak Partnerske grupe za izradu Strategije razvoja općine Ključ za period 2014-2024. godine. U proces izrade strategije Općina je krenula u novembru prošle godine, a u okviru UNDP-ovog  Projekta integrisanog lokalnog razvoja.

 

 

Na održanom sastanku članovima Partnerske grupe prezentiran je Nacrt strateške platforme, socioekonomska analiza, SWOT analiza te vizija i ciljevi strategije. Prilikom analize socioekonomskog stanja općine Ključ istaknuto je da su izneseni realni podaci koji oslikavaju stvarno stanje općine Ključ iz kojeg su vidljivi i određeni trendovi. Negativan trend koji se istakao u ovoj analizi je odliv stanovništva sa područja općine Ključ kao i negativan prirodni priraštaj, a kao pozitivan trend identifikovan jeporast osnivanja malih preduzeća i samostalnih poduzentika. 

Kroz diskusiju su iskazani i određeni prednosti ključke općine za razvoja u kojima su posebno istaknuti poljoprivredni i turistički potencijali te ukazano na nedovoljnu iskorištenost prirodnih resursa. Ovaj materijal uz prihvaćene prijedloge i sugestije iznesene na sastanku biće prezentiran vijećnicima na narednoj sjednici Općinskog vijeća.