IX sjednica Općinskog vijeća

posted in: Arhiva | 0

Općinsko vijeće općine Ključ održalo je jučer svoju devetu sjednicu na kojoj je između ostalog razmatrana Odluka o dodjeli općinskih priznanja za 2013. godinu. U sklopu ove tačke diskusije je vođena o dva prijedloga, prijedlogu komisije općinskog vijeća te o prijedlogu vladajuće koalicione većine. Kako međutim nijedan prijedlog nije dobio dovoljan broj glasova ova tačka će ponovo biti razmatrana na augostovskoj sjednici. Ukoliko ni tada ne bude usvojena općinska priznanja koja se dodjeljuju uz dan općine u ovoj godini neće biti ni dodijeljena.  

 

Na prijedlog statutarno pravne komisije set tačaka koji se odnosi na komunalne usluge je razmatran i usvojen u formi nacrta. Budući da se Odluka o odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda, Odluka o sakupljanju i tretiranju komunalnog otpada te Odluka o snabdjevanju pitkom vodom tiču šire javnosti vijećnici su, uvažavajući prijedlog statutarne komisije odlučili da se o njima provede javna rasprava. Vijeće nije donijelo rješenje o formiranju o i imenovanju popisne komisije općine Ključ za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine. Do kraja sjednice primljena je k znanju informacija o radu ŠPD "USK Šume" – podružnica Šumarija Ključ za 2012. godinu a usvojen je i  Plan korištenja sredstava od naknade korištenja šuma za 2013. godinu.