“PREZENTACIJA DOMAĆIH KLJUČKIH PROIZVODA ”

posted in: Arhiva | 0

Općina Ključ, Služba za finansije, trezor i privredu dana 06.07.2013.godine (subota) sa početkom u 09,30 sati  ispred   Domu kulture  Ključ organizuje manifestaciju : “PREZENTACIJA DOMAĆIH KLJUČKIH PROIZVODA 2013”.

Manifestacija je izložbeno prodajnog karaktera te pozivamo Udruženja poljoprivrednih proizvođača, Udruženja građana i poljoprivredne proizvođače da uzmu aktivno učešće u manifestaciji, da izvrše prijave za učešće u manifestaciji i stanovništvu općine Ključ prezentiraju domaće  :
poljoprivredne, 
prehrambene i 
proizvode kućne radinosti  sa područja općine Ključ.
 
Pravo učešća u manifestaciji imaju Udruženja poljoprivrednih proizvođača, Udruženja građana  i poljoprivredni proizvođači sa područja općine Ključ, proizvođači :
– meda  i pčelinjih   proizvoda
– mlijeka i mliječnih proizvoda
– voća, povrća, žitarica, ljekovitog bilja
– pravna i  fizička lica koja se bave izradom proizvoda kućne radinosti 
 
Molimo sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače i stanovništvo općine Ključ da uzmu aktivno učešće u manifestaciji, da prijave učešća u promociji najkasnije do 05.07.2013.godine u Službu za finansije, trezor i privredu, u zgradi općine Ključ, kancelarija br: 7  ili na broj telefona 037/661-100 lokal 109.
 
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za finansije, trezor i privredu.