Edukacija vijećnika općine Ključ

posted in: Arhiva | 0

Jučer je u Ključu u organizaciji Saveza općina i gradova FBiH održan seminar za  vijećnike općine Ključ na temu "Šta vijećnici znaju o lokalnoj samoupravi".  Cilj ove obuke je da novoizabrani lokalni zvaničnici  steknu polazni uvid u funkcionisanje lokalne samouprave kako bi uspješno izvršavali svoju ulogu i odgovornosti. 

 

Vijećnici su posebno upoznati sa normativnim okvirima i nadležnostima lokalne samouprave, strukturama i mehanizmima funkcionisanja lokalne vlasti posebno vodeći računa o odnosima između vijećnika i načelnika kao glavnih aktera lokalne vlasti. Pored toga ovaj seminar je bio i prilika da vijećnici prodube svoja znanja o elementima upravljanja budžetom, tako da se mogu kompetentnije uključiti u donošenje budžeta za narednu godinu, te unaprijediti komunikaciju i saradnju sa građanima i nevladinim organizacijama.