Potpisani Ugovori sa nevladinim organizacijama

posted in: Arhiva | 0

Današnjim potpisivanjem ugovora između Općine Ključ i nevladinih organizacija o sufinansiranju njihovih projekata okončan je proces izbora projekata koji će biti implementirani na području Ključ u toku 2013. godine. Ove godine iz budžeta Općine Ključ bit će sufinansirana 4 projekata nevladinih organizacija iz oblasti kultura i mladi, koji imaju za cilj da poboljšaju stanje u oblasti kulture sa posebnim aspektom na afirmaciji mladih da djelovanjem u ovoj oblasti budu korisni članovi zajednice.

Kompletna procedura raspisivanja javnog poziva, odabira projekata za finansiranje i njihova implemantacija bit će odrađena u skladu sa LOD metodologijom. Primjena ove metodologije u Općini Ključ rezultat je uspješno implementiranog UNDP-ovog projekta “Jačanje lokalne demokratije LOD II” koji je bio finansiran od strane Evropske unije, a njen osnovni cilj je da osigura kvalitet u procesima planiranja i provedbe projekata nevladinih organizacija, te da osigura instrumente za efikasno trošenje javnih fondova. 
 
“U skladu sa mogućnostima podržavamo projekte nevladinog sektora u Ključu i stvaramo sve neophodne mehanizme da bi nevladin sektor bio u službi razvoja ove lokalne zajednice” – naveo je Abdulah Šistek Sekretar Organa uprave općine Ključ , te zaželio svim potpisnicima ugovora da uspješno realizuju odabrane projekte u 2013. godini
 
Projekti koji su odobreni za finansiranje su :
”Iziđi iz ladice, izloži se” – OC “Kosmos”
“Opremanje folklorne sekcije i organizacija večeri narodnih igara” – Udruženje mladih “Krasuljak”
“Susreti sa nacionalnom zajednicom Bošnjaka Istre” –KUD”Stari grad Ključ”
“Daske koje kulturu znače” – KUD “Naša mladost” Ključ .