Održana XII sjednica Općinskog vijeća Ključ

posted in: Arhiva | 0

Općinsko vijeće Općine Ključ održalo je u četvrtak 31.10.2013.godine svoju XII sjednicu. Početak  sjednice Općinskog vijeća općine Ključ, odnosno, rasprava o dnevnom redu trajala je nešto duže od dva sata. Raspravu je izazvao prijedlog službe da se u dnevni red naknadno uvrste dvije tačke koje se odnose na Odluku o izmjenama i dopunama urbanističkog rješenja u industrijskoj zoni Velagići.

S obzirom da je ovaj zahtjev bio bez ponuđenog materijala, vijeće ovaj zahtjev nije ni uvrstilo u dnevni red. Posebnu polemiku izazvale su Odluke o plaćama i naknadama izabranih zvaničnika i državnih službenika i namještenika u organu uprave, koja je zbog neusaglašenog stave službe koja je radila izradu pravilnika i sindikata također povučene sa dnevnog reda. Vijećnici su izglasali Izvještaj o izvršenju budžeta za devet mjeseci ove godine uz konstatacije da su prihodi dobro proicirani. Vijećnici su donijeli i Odluku o davanju saglasnosti investitoru Dedić Enesu za izgradnju dijela građevine u vlasništvu općine Ključ. Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti na akte Upravnog odbora Centra za socijalni rad a nije usvojeno rješenje o konačnom imenovanju upravnog odbora Javne ustanove Općinskog fonda za stambeno komunalnu djelatnost i infrastrukturu. Vijećnici su usvojili rješenje o razrješenju Općinskog pravobranioca gospođe Rajfe Đumišić kojeg je tražila na lični zahtjev a zbog novog angažmana u sudu u Banja Luci.

Prilog:Radio Ključ