Komisija za procjenu šteta sumira stanje šteta od poplava na području općine Ključ

posted in: Arhiva | 0

U općini Ključ još se zbrajaju šete načinjene poplavama koje su zadesile našu zemllju. Prema informacijama Službe za civilnu zaštitu, evidentirano je 38 klizišta a neka od njih nanijeli su šete na vovodnoj mreži i lokalnim putevima a magistralni put 15 Ključ-Sanski Most preko Sokolova je obustavljen. Velike štete su nanijete brojnim domaćinstvima kao i na poljoprivrednim dobrima a općinske komisije vrše popis pričinjenih šteta, objavljeni su i preliminarni izvještaji. Općina Ključ pored svih poduzetih aktivnosti, tokom i nakon poplava te sprovedene akcije u saniranju čišćenju i dezinficiranju poplavljenih područja, također je otvorila žiro račun za prikupljanje sredstava kako bi se i na taj način pomoglo građanima poplavljenih područja na teritoriji naše općine. 

Kada je riječ o gradskoj vodi, ona još uvijek nije za piće. Naime, najnoviji rezultati vode kažu da je ona bakteriološki ispravna ali da je hemijski neispravna zbog zamućenosti vode u gradskom vodovodu, te je s toga građani ne mogu koristiti za piće – doznajemo u javnom preduzeću Ukus.

Prilog: Radio Ključ