Ključ dobio nove kontejnere za odlaganje ostalog kućnog otpada

posted in: Arhiva | 0

Nakon realizacije projekta JKP “Rad” Ključ  sa  Ekopakom gdje je nabavljeno 15 novih Eko otoka za sortiranje otpada u općinu Ključ danas je stiglo novih 6 kontejnera namijenjenih za odlaganje ostalog kućnog otpada.Tim povodm Općinski načelnik Nedžad Zukanović zajedno sa Hajrudinom Hasanbegovićem, direktorom Općinskog fonda za komunalne djelatnosti i infrastrukturu danas je posjetio JKP “Rad” Ključ gdje je i izvršena svečena primopredaja novih kontejnera koji će ovih dana biti postavljeni u našem gradu.

Inače nabavke kontejnera je na inicijativu Načelnika Zukanovića finansirala općina Ključ iz dijela sredstava iz ekoloških naknada za 2014 godinu u iznosu od 10.000 KM.
Na sastanku je istaknuto da će kontejneri biti postavljeni u dijelovima grada gdje je najveća koncentracija otpada tako da će po jedan kontejner biti postavljen kod  nebodera, iza zgrade U2, kod Doma penzionera, na autobuskoj stanici, te dva u naselju Luke.
Prema riječima Načelnika Nedžada Zukanovića općina Ključ će i u ovoj godini iz istih sredstava odvojiti određeni iznos kako bi se izvršila nabavka još jednog dijela ove vrste kontejnera te se na taj način pokrili prioritetni dijelovi grada kada je riječ o odlaganju ove vrste otpada.
Tokom sastanka razgovarano je i o problemima sa kojima se suočava JKP “Rad”, naboljim mogućim načinima njihovog rješavanja, zatim o aktuelnim projektima koje preduzeće realizuje a to su prije svega izgradnja selektirnice koje je u toku i izrada projektne dokumentacije sanacije deponije koji direktno finansira općina Ključ te su najavljeni mnogi značajni projekti koje će ovo preduzeće zajedno sa općinom realizirati u ovoj godini.
Izvor: www.media-kljuc.ba