Obavijest za poljoprivredne proizvođače – rokovi za podnošenje prijava za ostvarivanje federalnih novčanih podrški

posted in: Arhiva | 0

Služba za finansije, trezor i privredu općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače  o  rokovima za podnošenje prijava početka/završetka proizvodnji za federalne novčane podrške u 2015.godini. Shodno odredbama člana 7., stav 1 Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine Federacije BiH“, broj 60/14) i 75/14), klijent podnosi prijavu početka bilјne proizvodnje, odnosno početka/završetka animalne proizvodnje kantonalnom ministarstvu putem općinske službe na čijem području se obavlјa proizvodnja na obrascima P-1 za bilјnu i animalnu proizvodnju.

BILJNA PROIZVODNJA  
Rok – najkasnije 15.05.2015.godine
– Proizvodnja hlјebnih žitarica (pšenica i raž)
– Proizvodnja stočnog ječma i tritikala
 
Rok – najakasnije 31.05.2015.
– Proizvodnja silažnog kukuruza
 
Rok – najkasnije 30.06.2015.godine
– Proizvodnja helјde
– Proizvodnja lјekovitog i aromatičnog bilјa (kamilica, menta, lavanda, ružmarin, smilјe i lovor)
 
 
ANIMALNA  PROIZVODNJA  
Rok – decembar 2014. godine/ za nove kooperante u toku godine
– Proizvodnja svježeg kravlјeg mlijeka
– Proizvodnja svježeg ovčjeg i kozjeg mlijeka
 
Rok – najkasnije 01.09.2015.godine 
– Uzgoj rasplodnih junica
– Uzgoj goveda u sistemu krava-tele
 
Rok – najkasnije do 15.05.2015.godine 
– Uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze)
– Košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica
 
Rok najkasnije 01.06.2015.godine 
– Uzgoj slatkovodne i morske ribe (pastrmka, glavatica, šaran, liplјan, lubin i orada)
 
Proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi 
– Prijava početka proizvodnje  pet dana od uselјenja poslјednjeg grla (teleta) u turnus (od kada se računa početak turnusa)
– Završetak proizvodnje  najkasnije 15 dana prije završetka tova izvrši prijavu završetka tova na Obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu-općini 
 
Tov janjadi/jaradi
–  pet dana od uselјenja poslјednjeg grla (janjeta/jareta) u turnus (od kada se računa početak urnusa) podnese prijavu početka tova kantonalnom
–  najkasnije 10 dana prije završetka tova janjadi/jaradi izvrši prijavu završetka tova na Obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu, koja se ulaže u predmet.