Sprovedena javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš sanacije lokalne deponije Peći

posted in: Arhiva | 0

Općina Ključ jedna je od naprednijih općina u Federaciji u postupku zbrinjavanja otpada, istaknuto je tokom javne rasprave održane u petak, a koja se odnosila na Studiju o procjeni utjecaja na okoliš deponije Peći. Javnu raspravu je provelo Federalno ministarstvo okoliša i turizma u prisustvu predstavnika lokalne zajednice, općinske vlasti, resornog Kantonalnog ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK. Studiju su prezentovali projektanti iz konsultantske kuće Enova iz Sarajeva koji su i sačinili Studiju. Po dobijanju okolinske dozvole kreće se u dalju proceduru sanacije i zatvaranja deponije Peći.

Izvor:www.media-kljuc.ba