Općinski načelnik održao radni sastanak sa predstavnicima udruženjima lovaca i ribolovaca

posted in: Arhiva | 0

Danas je u Kabinetu Općinskog načelnika održan sastanak  sa predstavnicima  Udruženja lovaca „Srna Grmeč“ Ključ i Sportsko ribolovnog društvo “Ključ”, na kojem se razgovaralo o aktuelnim projektima i aktivnostima koja ova udruženja realizuju sa ciljem poboljšanja usluge svojim članovima. Takođe upoznali su Općinskog načelnika sa problemima i poteškoćama na koje nailaze u svom radu.

Predsjednik  lovačkog društva  “ Srna Grmeč” Ključ Adil Šehić upoznao je Općinskog načelnika da oni u narednom periodu imaju u planu da pronađu i sagrade streljanu koja bi služila za obuku lovcima. Takođe planira se i pokretanje procesa  legalizacije postojećih lovačkih objekata. Predstavnik  Sportsko ribolovnog društva “Ključ” Almir Smajić iznio je da ovo društvo ima u planu da proširi aktivnosti na poribljavanju rijeke Sane i Sanice kao da i konstantno rade na unapređenju usluga koje pružaju svim zainteresovanim korisnicima. Načelnik prof. Nedžad Zukanović  je naglasio da je da Općina Ključ ima izuzetno dobru saradnju sa ova dva udruženja, te je izrazio spremnost da se aktivno uključi u implementaciji zacrtanih planova i projekata ovih udruženja, na zadovoljstvo svih građana Ključa koji će od istih imati korist.