Javni konkurs za izbor Sekretara vijeća općine Ključ

posted in: Arhiva | 0

Na osnovu člana 24. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-Sanskog kantona („Službeni glasnik USK“, broj: 5/12), Odluke o poslovima i postupku imenovanja na upražnjenu poziciju državnog službenika sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Općinskom vijeću … Continued

Javni oglas za prijem namještenika

posted in: Arhiva | 0

Na osnovu čl. 72. i 75. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-Sanskog kantona („Službeni glasnik USK“, broj: 5/12), a u skladu sa članom 18. tačka 6. članom  22. tačka 3., članom  23a tačka 8, Pravilnika … Continued