Projekat vodosnadbijevanja visoke zone Rejzovića u završnoj fazi

posted in: Dijaspora | 0

Projekat vodosnabdjevanja visoke zone naselja Rejzovići je u završnoj fazi. Sada već davne 2008. godine započela je prva faza nabavke hidroforskog postrojenja i vodovodnog materijala za montažne radove. Druga faza iz 2012. godine odnosila se na izgradnju prepumpne stanice.

Treća faza realizirana prošle godine kada je pušten u funkciju desni krak sa nešto više od dvadesetak priključaka dok bi lijevi krak sa petnaest priključaka trebao biti završen tokom ovog mjeseca. JP „Ukus“ juče je otpočeo kopanje kanala za cjevovod u dužini 500 m sa potrebnom izgradnjom šahtova, priključcima i ugradnjom jednog hidranta za eventualne potrebe. Investicija vrijedna 10.800 KM osigurana je iznosom od 5.000 KM budžetskih sredstava općine Ključ dok je učešće vlastitih sredstava JP „Ukus“ u iznosu od 5.800 KM. Završetkom radova lijevog dijela Visoke zone Rejzovića konačno će i preostalih 15 domaćinstava naselja Rejzovići imati kontinuitet u snabdjevanju i potreban pritisak u instalacijama vode za piće.