Infrastrukturni radovi u gradu Ključu

posted in: Dijaspora | 0

 

U naselju 17. Viteške krajiške brigade u Ključu započeti su pripremni radovi kako bi se asvaltirala ova ulica. Ukupna vrijednost radova iznosi 20.000 KM a sredstva su u iznosu od 10.000 KM obezbijeđena iz šumskih naknada a preostalih 10.000 rebalansom Budžeta općine Ključ.

 

Uporedo sa ovim vrše se radovi i na uređenju trotoara u centru grada, od zgrade nebodera prema ZU Domu zdravlja. Vrijednost radova za uređenje trotoara iznosi 7.000 KM a ove radove u potpunosti finansira JU Općinski fond za stambeno komunalnu djelatnost i infrastrukturu Ključ. Ovome još dodajmo da je na ovim radovima angažovana firma Divel d.o.o.