Načelnik Nedžad Zukanović danas u Bihaću potpisao ugovora o dodjeli sredstava iz ekoloških naknada

posted in: Arhiva | 0

Načelnik općine Ključ prof. Nedžad Zukanović danas je  u Bihaću prisustvovao zajedničkom potpisivanju ugovora između predstavnika lokalnih zajednica i resornog Ministarstvom za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

 
 
Načelnik Zukanović je zajedno sa predstavnicima ostalih gradova, potpisao ugovor o dodjeli namjenskih sredstava iz ekoloških naknada sa navedenim ministarstvom. Ugovori su  potpisani za implementaciju projekata kojima su lokalne zajednice aplicirale za dodjelu ekoloških sredstava u 2015. godini.Ukupna vrijednost danas potpisanih ugovora za sve općine je 501.500,00 KM istakao je ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Tahir Nuhić. Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u julu 2015. godine poslalo je lokalnim zajednicama obavještenje za kandidovanje projekata za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za 2015. godinu sa svrhom prikupljanja projekta od istih za finansiranje/subvencioniranje projekata iz namjenskih sredstava iz ekoloških naknada Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a prema Programu raspodjele namjenskih sredstava za 2015. godinu.
Ugovori o (su)financiranju projekata iz ekoloških naknada potpisani su za projekte iz oblasti zaštite okoliša koji se odnose na:
–       saniranje, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, prikupljanje, recikliranje, ponovnu upotrebu, obradu i odlaganje svih vrsta otpada;
–          izrada planske dokumentacije i urbanističko – tehničke dokumentacije za projekte vezane za zaštitu okoliša;
–          jačanje tehničkih kapaciteta komunalnih preduzeća;
–          uređenje javnih zelenih površina;
–          zbrinjavanje otpadnih voda;
–          zaštita i očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti;
–          unapređenje i izgradnja infrastrukture za zaštitu okoliša;
–          poboljšanje energetske efikasnosti;
–          unapređenje korištenja obnovljivih izvora energije;
–          korištenje alternativnih izvora energije u cilju smanjenja zagađenja okoliša;
–          jačanje ekološke kulture građana;
–          obilježavanje značajnih datuma iz oblasti okoliša i
–          druge projekte koji se odnose na očuvanje, zaštitu, obnovu i poboljšanje svih komponenti okoliša (zrak, voda i tlo).