Eko štafeta Aqua Sana stiže u srijedu

posted in: Arhiva | 0

U okviru manifestacije "Dani rijeke Sane" u srijedu će se održati 16. po redu manifestacija zvana Aqua Sana. Simbolika je u tome što je štafeta napunjena bistrom i čistom vodom sa izvora rijeke Sane. 

Prema rasporedu koji je postao tradicija, kreće se od Baraća – općina Mrkonjić Grad, nakon čega se puni štafeta na izvorištu, stiže do Ribnika, a dočekujemo je u Ključu u 14 sati na mjestu Zmajevac, zatim štafetu preuzima općina Sanski Most gdje će i prenoćiti. Sljedećeg dana putuje prema Oštroj Luci i Prijedoru, dok svečani čin izlijevanja vode sa izvora završava svoje putovanje na ušću u Unu u Bosanskom Novom/Novom Gradu.

Deklaracija "Dani na Sani" bila je inicijativa zaljubljenika i štićenika prirode i voda, a pod pokroviteljstvom OSCE-a potpisana je 2001. godine od strane načelnika već pomenutih općina.

Tom deklaracijom, svi su se obavezali da prostor sliva rijeke Sane postane Svjetska baština voda, da se bogatstvo rijeke Sane, njenih pritoka i cijelog regiona koriste samo za obezbjeđenje pitke vode i zdrave hrane, lov i ribolov, za kupanje i liječenje, sportske i rekreativne aktivnosti, za naučni, obrazovni, estetski i etički turizam i da se ne dozvoli da se Sana koristi kao kolektor opasnih industrijskih i komunalnih otpadnih voda, te da se sliv Sane proglasi dobrom od opštenarodnog interesa.