U Neumu održana Tematska sjednica o zatvaranju kolektivnih centara u BiH Smještaj za više od 7.200 korisnika kolektivnih centara do 2020. godine

posted in: Arhiva | 0

Neum2
U Neumu se u organizaciji Odbora za zaštitu prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika pri Narodnoj skupštini RS održava Tematska sjednica na temu „Zatvaranje kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini“. Dva dana trajanja sjednice posvećena su izlaganjima o socijalnom stanovanju, pri čemu se posebna pažnja posvetila projektu Zatvaranja kolektivnih centara za što se država kod Razvojne banke Vijeća Evrope zadužila u iznosu od 120 miliona KM. Uz prisustvo brojnih načelnika gradova i općina u BiH govorilo se i o pravnom okviru socijalnog stanovanja i izazovima i rješenjima s kojima se suočavaju lokalne zajednice prilikom realizacije ovog projekta.

– Cilj i namjena tematske sjednice jeste da se nađu modaliteti i kriterijumi na prostoru BiH da izbjeglice, raseljena lica i povratinici imaju iste uslove tokom rješavanja problema kolektivnih centara, a koji je više od 20 godina od završetka rata prisutan – kazao je Senad Bratić, predsjednik Odbora za zaštitu prava izbjeglica, raseljenih lica i povratinika u NS RS.

Sjednicu je otvorila ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac, naglasivši kako se i ovim skupom nastavlja saradnja izvršne i zakonodavne vlasti, na svim nivoima od državnog do općinskih. Naglasila je da se takvim načinom rada pospješuje “naša koordinacija i komunikacija i tako brže dolazi do zajedničkih rješenja na svim nivoima vlasti u BiH o pitanju izbjeglih i raseljenih lica, korsnika kolektivnih centara i ostalih socijalno ugroženih kategorija stanovnika u našoj zemlji”. 

Ovo je prilika da zajedno razgovaramo o provedbi projekta Zatvaranja kolektivnih cenatara u BiH, odnosno o dva važna pitanja vezana za ovaj projekat. Prvo je dinamika izgradnje odnosno zatvaranja kolektivnih centara do 2020. godine, a drugo je kreiranje pravnog okvira za sve korsnike socijalnih stanova na jednakim osnovama na cijelom području BiH – poručila je ministrica Borovac.

Predsjednik Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH Borislav Bojić je naglasio kako je ova tematska sjendica pokazala odlučnost i postojanje političke volje da se konačno riješi pitanje kolektivnih centara u našoj zemlji te reguliraju prava i obaveze budućih stanara novoizgrađenih objekata neprofitnog socijalnog stanovanja u koji će biti smješteni današnji korisnici kolektivnih centara.

Edin Ramić, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, i Davor Čordaš, ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske naglasili su da je zatvaranje kolektivnih cenatara jedan od najznačajnijih projekata koji trenutno provode entitetska ministarstva, te da će rasprava i zaključci sjednice u Neumu doprinijeti poboljšanju položaja raseljenih lica i povratnika, ali i odnosu nadležnih institucija u cilju ostvarivanja boljih rezultata.

????????????????????????????????????

 

Marina Barreiro, šefica Sekcije za ljudska prava pri Misiji OSCE-a u BiH je u svom obraćanju navela kako je „važno da su predstavnici vlasti sa državnog, entitetskog i lokalnog nivoa zajednički usaglasili aktivnosti vezane za zatvaranje kolektivnih centara u BiH. Nadamo se da će danas dogovoreni zaključci biti usvojeni u svim nadležnim parlamentima, kako bi povratnici i raseljene osobe mogli ostvariti adekvatan pristup stambenom zbrinjavanju, medicinskim uslugama i zdravstvenom osiguranju, bez diskriminacije“.

Projekat „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja –CEB 2“ se provodi u 45 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, a njime je  planirano zatvaranje 121 kolektivnog centra. Planirana je izgradnja 2.611 stambenih jedinica neprofitnog socijalnog stanovanja, te će se više od 7.200 stanovnika 121 kolektivnog centra preseliti u nove stambene jedinice.

Projekat CEB 2 implementira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine putem nadležnih entitetskih ministarstava, organa lokalnih vlasti te resornih kantonalnih ministarstva/uprava u Federaciji BiH i UNHCR-a.

Izvor: mhrr.gov.ba