Uzmite svoju Kartu za zapošljavanje u poljoprivredi!

posted in: Arhiva, Dijaspora | 0

766 x 322 ključ

Nezaposleni ste, nemate dovoljno sredstava za početna ulaganja, posjedujete (ili možete koristiti) minimalno 1ha obradive površine i čekate pravu priliku da započnete vlastiti posao?

Prava prilika je upravo pokucala na vaša vrata!

Prijavite se na program edukacije “Karta za zapošljavanje u poljoprivredi” i budite jedan od 60 poljoprivrednika koji učešdem u programu dobijaju bespovratna sredstava, subvencije, garantovane cijene otkupa i to sve uz minimalni rizik. Pravo učešda u ovom projektu imaju svi nezaposleni poljoprivrednici iz opština Petrovac – Drinid, Bosanski Petrovac, Drvar, Istočni Drvar, Ključ i Ribnik koji de kroz projekat biti u mogudnosti da pokrenu proizvodnju lana ili drugih srodnih kultura, dobiju subvencije i registruju svoja gazdinstva.

Šta dobijate prijavom na program? – učešde u programima edukacije pod nazivom Tehnologija proizvodnje alternativnih usjeva u ratarstvu i dobijanje zvaničnog sertifikata Poljoprivredno – prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu o osposobljenosti i poznavanju tehnologije proizvodnje alternativnih ratarskih kultura, kao i potvrdu akreditovane visoko – školske ustanove Banja Luka College; – spajanje kooperantskih ugovora s Poljoprivrednom zadrugom „Klekovača“ s garantovanom otkupnom cijenom; – pristup sadržajima obuka, uključujudi video zapise s održanih predavanja i izvođenja praktične nastave na oglednim parcelama putem web stranice Klekovače, kao i mogudnost korištenja mobilne aplikacije kojom se korisnicima šalju redovne informacije o projektu i poljoprivredni kalendar s detaljnim instrukcijama; – savjetodavnu podršku u toku uzgoja kroz posjete na terenu od strane stručnjaka Poljoprivrednoprehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Poljoprivredne zadruge „Klekovača“.
Od svih učesnika programa bide izabrano 60 poljoprivrednika koji de ostvariti i pravo na subvenciju u vrijednosti od 2.300 KM koju de modi koristiti za : – refundiranje troškova za nabavku sjemenskog materijala; – refundiranje troškova za obradu zemljišta (gorivo, korištenje mehanizacije, usluge kombajniranja, nabavka sredstava za zaštitu); – refundiranje troškova na ime osiguranja usjeva; – refundiranje troškova poreza i doprinosa po osnovu zaposlenja.
Za više informacija i prijavljivanje na program posjetite info dane u sljededim opštinama:
– Opština Ribnik 18. septembar (ponedjeljak) od 12h do 14h – Opština Ključ 19. septembar (utorak) od 12h do 14h – Opština Drvar 20. septembar (srijeda) od 12h do 14h – Opština Bosanski Petrovac 21. septembar (četvrtak) od 12h do 14h

Iskoristite svoju Kartu za zapošljavanje i prijavite se za učešde na programu do 25. oktobra 2017. u nadležnim službama svojih opština.
Ova aktivnost je dio projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini (LEP) kojeg finansira Evropska Unija sa 4 miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).