Emitovana 2. Emisija za dijasporu u okviru projekta “Dijaspora za razvoj” D4D

posted in: Arhiva, Dijaspora | 0

19800912_1864862937170429_8765399316389963524_o

D4D

JP „Radio Ključ“ d.o.o. Ključ je u utorak, 07. novembra 2017. godine, emitovalo 2. Emisiju za dijasporu u okviru projekta „ Dijaspora za razvoj“ (D4D).

Emisija je emitovana u 13:00 h, reemitovana isti dan u 19:00 h, kao i u subotu u 12 h, a objavljena i na web stranici www.media-kljuc.ba.

U prvom dijelu emisije razgovarali smo sa gospođicom Azrom Kujundžić, koordinatoricom projekta „Jačanje uloge MZ u BiH“ ispred Općine Ključ. Predstavili smo projekat, njegove osnovne ciljeve, partnere projekta, aktivnosti i načine realizacije. Upoznali smo slušaoce o tome kako je projekat uticao na poboljšanje uslova života u MZ, govorili o saradnji sa UNDP, vladinim i nevladinim organizacijama te o saradnji sa dijasporom i o ulozi dijaspore u kreiranju života u MZ i općini Ključ.

U drugom dijelu emisije predstavili smo turističku destinaciju Stari grad Ključ na Sani, govorili smo o njegovim historijskim vrijednostima i turističkom potencijalu.

U trećem dijelu emisije emitovali smo najznačajnije informacije iz općine Ključ.

Vrijeme trajanja emisije: 60 minuta.
Emisiju pripremile: Selma Babović i Zenina Huskić.
Tonska realizacija: Edin Krivić.
Voditeljica emisije: Zenina Huskić.

Napomena: Ova Radio emisija je emitovana u sklopu projekta “Dijaspora za razvoj – D4D” koji predstavlja zajedničku inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ambasade Švicarske u BiH, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), Međunarodne organizacije za migracije (IOM) BiH i partnerskih jedinica lokalne samouprave.