Uspješno okončana obuka za poljoprivrednike sa projektnog područja

posted in: Arhiva | 0

download

Stotinu izabranih poljoprivrednih proizvođača sa područja opština Petrovac, Bosanski Petrovac, Ključ, Ribnik, Drvar i Istočni Drvar učestvovalo je obuci koja je organizovana u okviru projekta „Proizvodnjom lana do održivih radnih mjesta u poljoprivredi“.

Radi se praktičnom programu obuke koji kombinuje elemente preduzetničke obuke sa konkretnim specifičnim vještinama kada je u pitanju proizvodnja lana, heljde i drugih alternativnih usjeva. Obuka koja je sprovedena tokom marta i aprila mjeseca od strane partnera na projektu, Banja Luka College i Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, imala je za cilj omogućiti poljoprivrednim proizvođačima sa projektnog područja da:

• Prepoznajuekonomski i finansijski potencijali proizvodnje alternativnih ratarskih kultura

• Upoznaju zahtjeve tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda;

• Samostalno organizuju proizvodnju lana, heljde, spelte, raži i prosa na vlastitom imanju, vodeći pri tome računa o zaštiti okoliša i biodiverziteta i kontroli upotrebe pesticida i mineralnih đubriva;

• Razumiju i primjenjuju savremene proizvodne tehnologije tokom procesa proizvodnje;

• Kvalitetno pripreme svoje proizvode za tržište i imaju viziju o novim proizvodima za dodatom vrijednošću koji bi mogli biti interesantni potencijalnim kupcima.

Poljoprivrednici koji su prošli obuku steći će pravo na dodatnu podršku u okviru projekta i to kroz mentorstvo, subvencije za proizvodnju navedenih ratarskih kultura i zagarantovani otkup ostvarenih prinosa. Projekat „Proizvodnjom lana do održivih radnih mjesta u poljoprivredi“ Opština Petrovac realizuje u saradnji sa još dvanaest partnerskih organizacija i institucija uključujući opštine Bosanski Petrovac, Ključ, Ribnik, Drvar i Istočni Drvar te Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona. Projekat se realizuje u okviru projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, kojeg finansira Europska unija (EU), a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).