Mario Katić u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“ održao predavanja iz oblasti etnologije i antropologije

posted in: Arhiva, Dijaspora | 0

Doc. dr. sc. Mario Katić, sa adresom boravka u Zadru, tokom marta 2019. godine bio je angažiran na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao jedan od učesnika programa prenosa znanja iz iseljeništva u javne institucije u Bosni i Hercegovini koji se realizuju u okviru projekta ”Dijaspora za razvoj”  –  projekta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM).

Kao djete je 1992. godine otišao iz Bosne i Hercegovine u Zagreb, gdje je diplomirao i doktorirao. Terenska istraživanja provodi na području Dalmacije, Bosne i Hercegovine te Irske. Za Bosnu i Hercegovinu kaže da je iznimno zanimljiv prostor za antropološka istraživanja, kao i da se posljednjih deset godina bavi etnografskim istraživanjima njenih različitih dijelova. Trenutno je zaposlen na Odjelu za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru. Istraživački je fokusiran na antropologiju smrti, antropologiju hodočašća, urbanu antropologiju, folkloristiku i metodologiju.

U razgovoru sa Mariom prilikom njegove posjete Ministarstvu za ljudska prava i izbijeglice Bosne i Hercegovine saznali smo da je izuzetno zadovoljan što je dobio priliku učestvovati u prenosu znanja iz dijaspore u BiH. Kao jedan od temeljnih ciljeva prijave na ovaj projekat navodi ostvarivanje saradnje između Odjela za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru i Filozofskog fakulteta u Sarajevu, a na kojem je prvi put na Odsjeku sociologiju pokrenut studij etnologije.

Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu održao je dvije sedmice intenzivnih predavanja (jedan cijeli semester), na kojima je nastojao proširiti znanje studentima i studenticama u oblastima s kojima nisu imali priliku upoznati. Pun je hvale za studente sa kojima je imao priliku da radi, kaže da su otvoreni i puni entuzijazma, kao i da je razmjena znanja i ideja bila od koristi sudentima i djelatnicima fakulteta na kojima je boravio.

Ističe da u BiH ne postoji doktorski studij etnologije i antropologije, a sve više se pokazuje potreba za ovakvim kadrom, posebno u svjetlu otvaranja novih studija. Na Sveučilištu u Zadru, gdje radi kao docent, postoji besplatni doktorski studij koji pokriva područje etnologije i antropologije. Smatra da upravo povezivanjem gore navedenih institucija bi se moglo omogućiti i mladim znanstvenicima iz BiH usavršavanje i sticanje stepena doktora nauka na Sveučilištu u Zadru, bez da moraju napuštati BiH i instituciju na kojoj rade, jačajući na taj način svoju instituciju, posebno etnologiju i kulturnu antropologiju u Bosni i Hercegovini.