Nacrt Strategije razvoja USK-a

posted in: Arhiva | 0

U prilogu se nalazi Nacrt Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona. Pored nacrta ovog dokumenta u prilogu je i obrazac za komentare na nacrt Strategije USK-a.

Pozivamo sve zainteresovane aktere da ukoliko imate komentar na Nacrt Strategije USK-a, da popunite navedeni obrazac i dostavite putem e-maila na opckljuc@bih.net.ba

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2020/10/OBRAZAC-ZA-KOMENTARE-NA-NACRT-STRATEGIJE-RAZVOJA-USK-ZA-PERIOD-2021-2027.-GODINA.docx

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2020/10/Nacrt-Strategije-razvoja-USK-2021-2027-_final.pdf