USPJEŠNE PRIJAVE za novčanu pomoć za troškove školovanja studenata za akademsku 2019/2020 godinu iz Budžeta općine Ključ

posted in: Arhiva | 0

U skladu sa članom 43. Odluke i Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ključ za 2020.godinu, broj: 02-02-2174/19 od 30.12.2019.godine i broj: 02-02-1-174/20 od 01.09.2020. godine, članom 39. Pravila JU „Centar za socijalni rad“ Ključ i  Odlukom o dodjeli novčane pomoći za troškove školovanja studenata za akademsku 2019/2020 godinu, broj: 35-2-9/19 od 09.09.2020. godine, uvjete za dodjelu novačne pomoći za troškove školovanja ispunilo je 45 studenta.

Novčana pomoć za troškove školovanja studenata za akademsku 2019/2020 godinu iznosi 550,00 KM (pet stotina i pedeset konvertibilnih maraka) i ista će biti uplaćena na tekući račun studenta.

Vodeći računa o poštivanju epidemioloških mjera i smanjenje rizika od zaraze rješenja će biti dostavljena putem redovne pošte.

JU “Centar za socijalni rad” Ključ