Prezentacija Javnog poziva za podršku subjektima male privrede za 2021. godinu

posted in: Arhiva | 0

Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana 06.05.2021. godine donijela je Program poticaja razvoja male privrede za 2021. godinu.

U cilju otklanjanja nedostataka u prijavama na Javni poziv i pojašnjenja samog načina apliciranja i uslova za prijavu, Ministarstvo će po općinama i gradovima organizovati prezentaciju Javnog poziva.

U Ključu će prezentacija biti održana 21.05.2021. sa početkom u 13.00 sati u sali općinskog vijeća.