OBAVIJEST – KRAJNJI ROKOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA KANTONALNE NOVČANE PODRŠKE U 2021.GODINI

posted in: Arhiva | 0

Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače  da je   Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko – sanskog kantona donio Uputstvo za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2021.godinu broj : 08-20-4206-2/2021 od 29.04.2021.godine.

Pravo na novčane podrške ostvaruju korisnici/poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, koji  pored općih uslova moraju ispunjavati i posebne kriterije za ostvarivanje novčanih podrški.

Na propisanim obrascima poljoprivredni proizvođači pojedinačno podnose zahtjeve za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji  uz koje prilažu  propisanu dokumentacju u Službu za razvoj, privredu i civilnu zaštitu.

KRAJNJI ROKOVI  ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE  PRAVA NA KANTONALNE NOVČANE PODRŠKE U 2021.GODINI

ANIMALNA PROIZVODNJA

01.11.2021.godina

 • Sufinansiranje pretraga na Američku  kugu kod pčela

– minimalno 20 aktivnih pčelinjih društava – visina podrške iznosi maksimalno 9 KM/društvo.

Zahtjev za izradu zapisnika podnijeti najkasnije 30.08.2021.godine putem općinske službe Uzgojno selekcijskoj službi Unsko-sanskog kantona.

 • Uzgoj podmlatka ovaca i koza

– minimalno 50 grla ženskog podmlatka ovaca, odnosno 25 grla ženskog podmlatka koza koje će zadržati za dalji uzgoj – visina podrške iznosi maksimalno 5 KM/grlo.

Zahtjev za izradu zapisnika podnijeti najkasnije 01.09.2021.godine putem općinske službe Uzgojno selekcijskoj službi Unsko-sanskog kantona.

30.11.2021.godina

 • Uzgoj rasplodnih junica:

– pravna lica i obrti – 1 grlo,

– fizička lica – minimalno 1 grlo.

  visina podrške maksimalno 400 KM/grlo

Zahtjev za izradu zapisnika podnijeti najkasnije 01.10.2021.godine putem općinske službe Uzgojno selekcijskoj službi Unsko-sanskog kantona.

 • Tov junadi

– 2  grla u toku godine – maksimalno dva turnusa u toku 2021. godine – visina podrške maksimalno 400 KM/grlo

48 sati od trenutka useljenja  teladi podnijeti zahtjev za prijavu tova junadi u općinu  i podnijeti zahtjev/prijavu za izradu zapisnika o završetku tova  putem općinske službe  Uzgojno selekcijskoj službi Unsko-sanskog kantona najkasnije 15  dana prije prodaje.

 • Sufinansiranje nabavke hrane i veterinarsko zdravstvenog nadzora riblje mlađi  (lipen i pastrmka)

– registrovani proizvođači riblje mlađi koji proizvedu i plasiraju  najmanje 100.000  do 1.000.000 komada riblje mlađi veličine najmanje 20 kom/kg – visina podrške maksimalno  0,04 KM/komad.

 • Proizvodnja konzumnih jaja

– minimalno 1.000 a maksimalno 10.000 koka nesilica – visina podrške iznosi maksimalno 1 KM/kljun.

BILJNA PROIZVODNJA

01.09.2021.

 • Proizvodnja povrća (paradajz, paprika i krastavac),  jagoda i cvijeća u zatvorenom prostoru – premiju ostvaruju poljoprivredni proizvođači koji imaju proizvodnju u zatvorenom prostoru minimalno 200 m2  sa minimalnim brojem 2,5 presadnice/m2. Potrebni su računi o nabavci presadnica  ili lukovica cvijeća ili dokaz o prodatom povrću od strane otkupljivača na ime klijenta  (minimalno 1 tona povrća/200 m2 ) – visina podrške maksimalno 4,0 KM/kg.
 • Proizvodnja kontejnerskih presadnica povrća – ostvaruju korisnici koji su upisani u Registar proizvođača povrća, micelija jestivih i ljekovitih gljiva kod Federalnog ministarstva  poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a koji proizvedu minimalno 20.000 a maksimalno 100.000 kontejnerskih presadnica povrća (paradajza, paprike, krastavca, patlidžana, dinje, lubenice i kupusa ) – visina podrške 0,05 KM/komad

15.10.2021.

 • Proizvodnja gljiva – ostvaruju korisnici koji zasnuju proizvodnju i proizvedu gljive na najmanjoj površini supstrata od 50 m2 do 500 m2 , a iste plasiraju na tržište.

Potrebni su računi o nabavci supstrata.

20.11.2021.

 • Sufinansiranje nabavke sadnica drvenastog i jagodičastog voća za podizanje novih zasada – minimalna površina drvenastog voća  0,2 ha,  jagodičastog 0,1 ha, a maksimalna površina 0,5 ha.

Za voćnjake podignute u jesen 2020.godine i proljeće 2021.godine.

Potrebni su računi o nabavci sadnica od registrovanog proizvođača sadnog materijala  ili preduzeća registrovanog za promet sadnim materijalom.

30.11.2021.godina

 • Novčane podrške za certificiranu organsku biljnu proizvodnju

Ostvaruju poljoprivredni proizvođači koji certificiraju biljnu proizvodnju u 2021.godini, odnosno koji posjeduju važeći certifikat prema zahtjevima standarda „ISO/IEC 17065:2014“

NOVČANE PODRŠKE

ZA KOJE REGISTOVANI OTKUPLJIVAČI-PRERAĐIVAČI  PODNOSE ZAHTJEVE

 • Sufinansiranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i nabavke goriva za proljetnu sjetvu poljoprivredni proizvođači kravljeg mlijeka koji su plasirali mlijeko registriranim otkupljivačima mlijeka na području USK-a u I, II, III i IV kvartalu 2020.godine  –  najmanja količina plasiranog mlijeka 2.000 litara, visina podrške 0,08 KM/litara isporučenog mlijeka. Registrovane mljekare dostavljaju rastere kantonalnom ministarstvu.
 • Proizvodnja povrća na otvorenom – kornišoni , poljoprivredni proizvođači koji imaju proizvodnju na površini od 0,1ha – 0,5ha i plasiraju minimalno 1 tonu krastavaca kornišona na tržište registrovanim prerađivaču ili otkupljivaču povrća na teritoriji Bosne i Hercegovine a koji je u sistemu PDV-a – visina podrške maksimalno  0,14 KM/kg.

Registrovani otkupljivači ili prerađivači su dužni u ime korisnika Kantonalnom ministarstvu najkasnije do 15.11.2021.godine dostaviti zahtjev sa obračunom novčane podrške.

 • Proizvodnja jagodičastog voća (malina, kupina, borovnica, jagoda i aronija)  – poljoprivredni proizvođači koji proizvodu i predaju registrovanom otkupljivaču  na teritoriji Bosne i Hercegovine ( koji je u sistemu PDV-a ) minimalno 1 tonu jagodičastog voća – visina podrške 0,55 KM/kg.

        Registrovani otkupljivači ili prerađivači su dužni u ime korisnika kantonalnom ministarstvu najkasnije do 15.11.2021.godine dostaviti zahtjev sa obračunom novčane podrške.

 • Rezervna sredstva – za hitne i nepredviđene intervencije u slučajevima pomoći udruženjima poljoprivrednika.

Ključ, 25.05.2021.godine Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu