Članovi udruženja poljoprivrednika “Ključka dolina” u posjeti kod Općinskog načelnika

posted in: Arhiva | 0

Članovi udruženja poljoprivrednika “Ključka dolina” posjetili su Općinu Ključ i načelnika općine gospodina Nedžada Zukanonovića i šefa službe za razvoj, privredu i civilnu zaštitu, Armina Čahuta s kojima su razgovarali o trenutnoj situaciji u poljoprivredi na području naše općine. Jedna od tema sastanka je bila o utrošku sredstava kao podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji. Na sastanku je dogovoreno da će se najviše sredstava izdvojiti za proljetnju sjetvu, odnosno da će Općina Ključ sufinansirati proljetnu sjetvu u iznosu do 75 %.

Općina Ključ i Udruženje poljoprivrednika “Ključka dolina” već dugi niz godina imaju odlično partnerstvo i međusobnu saradnju te su kao takvi odličan primjer dobre prakse saradnje između udruženja i lokalne zajednice.

Općina Ključ redovno sa svojim službama prati potrebe kako poljoprivrednika, tako i ostalih organizacija koje rade za dobrobit naše lokalne zajednice i uvijek je u skladu sa svojim mogućnostima spremna iste da podrži.