Sporazum o saradnji između Vlade Unsko-Sanskog kantona i organizacija civilnog društva (OCD) USK

posted in: Arhiva | 0

Vlada USK je imenovala Ministarstvo pravosuđa i uprave USK, da, uz tehničku asistenciju projekta EU4CS, kreira prijedlog Sporazuma o saradnji između Vlade Unsko-Sanskog kantona i organizacija civilnog društva (OCD) USK, u cilju jačanja saradnje i prevazilaženju postojećih barijera izmjedju javnog i civilnog sektora ali i kao podršku efikasnijoj primjeni javnih politika u USK.

O predmetnom prijedlogu Sporazuma Vlada USK želi čuti i  mišljenje OCD iz USK, te u tom smislu poziva OCD da daju svoje komentare najkasnije do 14/12/2020.
Dobijeni komentari će se analizirati i adresirati unutar sadržaja Sporazuma (u skladu sa njihovom relevatnošću) , te će finalni tekst Sporazuma, na posebnom dogadjaju, Vlada potpisati zajednost sa svim zainteresovanim OCD. 

Vlada je mišljenja da ovaj  institucionalni iskorak u saradnji javnog i civilnog sektora ima kapacitet da u značajnoj mjeri unaprijedi uključenost OCD u procese odlučivanja, kako bi Vlada i OCD partnerski radili u korist građana i zajednica Unsko-sanskog kantona .

Konačno, Vlada USK nema namjeru zadržati se na ovom mehanizmu saradnje sa OCD, nego želi omogućiti i moderan pristup OCD javnim sredstvima, baziran na online platformi za apliciranje projektnih prijedloga OCD, na čemu će focus biti već početkom 2021. 

Preuzmi dokument:

Izvor: www.vladausk.ba