U Ključu otvoren Građanski centar

posted in: Arhiva | 0

Prateći razvojne ciljeve Bosne i Hercegovine, a u sklopu strateških ciljeva ekonomskog osnaživanja građana i razvoja zajednica, Udruženje „ključ budućnosti“ danas je u Ključu otvorilo Centar aktivnih građana. Centar aktivnih građana otvoren je u okviru projekta „Community Centre“ („Građanski centar“) koji u Bosni i Hercegovini provodi Udruženje „DON“ u Prijedoru u partnerstvu sa udruženjem „ključ budućnosti“ iz Ključa, a u Republici Hrvatskoj Udruga IKS iz Petrinje u partnerstvu sa PGP iz Siska.

Projekat finansira Evropska Unija a provodi se u okviru IPA Prekograničnog programa, Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007 – 2013. Ukupna vrijednost projekta za Bosnu i Hercegovinu iznosi: 49,240.73 EUR-a, a za Republiku Hrvatsku 49,330.27 EUR-a.
 
“Kao i u dosadašnjem radu naše aktivnosti su namijenje građanima, a danas smo ponosni što otvaramo prvi građanski Centar u općini Ključ koji će omogućiti pristup svim građanima te im ponuditi usluge: besplatne pravne pomoći, aktivnog traženja zaposlenja, korištenja interneta, organizovanje kreativnih i interaktivnih radionica, lokalnog volonterskog servisa, javnih rasprava, sastanaka sa donosiocima odluka, jačanje civilnog društva i prekogranične saradnje. Centar će u sklopu redovnih aktivnosti sarađivati s lokalnom samoupravom, javnim ustanovama i nevladinim organizacijama u regiji” – kazala je Šefika Muratagić izvršna direktorica Udruženja Ključ budućnosti.

 

Izvor:Radio Ključ